ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η εταιρία μας, σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει, από την οθόνη του υπολογιστή σας, γρήγορα και εύκολα. Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, πολλά από τα προϊόντα, τα προμηθευόμαστε από μια ευρεία γκάμα προμηθευτών είτε εγχώριων είτε διεθνών την στιγμή της παραγγελίας σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προϊόντα αποστέλλονται κατευθείαν στον τελικό καταναλωτή, οπότε τυχόν λάθη σε φωτογραφίες και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν δεσμεύουν την εταιρία μας γιατί δεν μπορούμε να αποκλείσουμε βελτιώσεις ή αλλαγές στην παραγωγή.

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται στην εταιρία ή στους προμηθευτές/συνεργάτες, με σκοπό την εκ νέου αποστολή της ορθής παραγγελίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την διαδικασία είναι η ύπαρξη υπογεγραμμένης, από τον πελάτη, φόρμα παραγγελίας της εταιρίας μας, η οποία θα αποδεικνύει την ασυμφωνία παραγγελίας-παράδοσης. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι άθικτη. Τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα με έγγραφα (Δελτίο Αποστολής).

Σε περίπτωση μη ορθής λειτουργίας του προϊόντος, κατόπιν συνεννόησης με την αντιπροσωπεία, είτε αποστέλλεται κλιμάκιο για αποκατάσταση της βλάβης, είτε αποστέλλεται το ίδιο το προϊόν στο χώρο του προμηθευτή-εισαγωγέα για αποκατάσταση της βλάβης.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η άμεση επικοινωνία με το προσωπικό της εταιρίας μας σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 3 ημερολογιακών ημερών μετά την έκδοση του δελτίου αποστολής ή τιμολογίου.

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακύρωση παραγγελίας γίνεται εντός της ιδίας ημέρας της παραγγελίας, τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail , με τα στοιχεία σας και τον αριθμό παραγγελίας.