Σας καλωσορίζουμε στο www.alfa-exoplismos.gr, την ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα της alfa-exoplismos.gr. Στην προσπάθεια μας να προσφέρουμε λύσεις με πληθώρα επιλογών και υποστήριξη στον επαγγελματία αναπτύσσουμε ένα σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών με στόχο και σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του επισκέπτη της ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που ακολουθούν. Εφόσον επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει πλήρως και συμφωνήσει με το περιεχόμενο τους.

Αν δεν έχετε ακόμη ενηλικιωθεί πριν αποφασίσετε αν αποδέχεστε ή όχι τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα πρέπει να τους μελετήσετε με το γονέα ή τον κηδεμόνα σας και να τους κατανοήσετε πλήρως, τόσο εσείς όσο και ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας. Η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων από τον γονέα ή κηδεμόνα θα εκλαμβάνεται ότι αυτοί συναινούν με αυτούς για λογαριασμό σας. Συνιστάται στους γονείς ή τους κηδεμόνες να επιβλέπουν τα παιδιά τους κατά τη χρήση του Internet και κινητών ή άλλων συσκευών. Αν προσκαλέσετε τα παιδιά σας να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία, παρέχετε εκ μέρους τους τη συγκατάθεσή σας στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

ΠOIOI ΕΙΜΑΣΤΕ

Επωνυμία: Καραστάμος Π. Ανδρέας
Διακριτικός Τίτλος: Alfa – Exoplismos
Έδρα: 2ο Χλμ. Αλιάρτου – Λιβαδειάς
Τηλέφωνα: 22680-29431
Email: info@alfa-exoplismos.gr

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ (LINKS)

Είναι πιθανό αυτή η ιστοσελίδα μας να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους και η εταιρεία μας αδυνατεί να τους ελέγξει ως προς το περιεχόμενο. Επίσης ενδέχεται η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας να πραγματοποιείται μέσω συνδέσμων (links) που θα βρείτε σε ιστοσελίδες τρίτων. Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτων μέσω συνδέσμου στο www.alfa-exoplismos.gr σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι η εταιρεία μας εγκρίνει ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/COOKIES

To alfa-exoplismos.gr χρησιμοποιεί «cookies», τα οποία παρέχουν μη-προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σε εμάς σχετικά με τους επισκέπτες στον Ιστότοπο. Εκτός των URL και των διευθύνσεων δικτύου (ΙΡ) των επισκεπτών μας, τα cookies μπορεί να συγκεντρώνουν την ημερομηνία και την ώρα του συνόλου των επισκέψεων στον Ιστότοπό μας. Μπορούμε επίσης να εντοπίσουμε τις σελίδες του Ιστότοπού μας που έχουν δει οι χρήστες κατά την επίσκεψή τους ή τους όρους αναζήτησης που εισήχθησαν στον Ιστότοπό μας από τον επισκέπτη αυτόν. Αυτό μας βοηθά να παρακολουθούμε τον αριθμό των επισκεπτών στις ιστοσελίδες μας και μας επιτρέπει να εκτιμούμε τις περιοχές που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους επισκέπτες μας. Χρησιμοποιούμε μία υπηρεσία εντοπισμού τρίτων, η οποία χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες για τον εντοπισμό των μη-προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας συνολικά. Αυτές οι πληροφορίες αναλύονται περιοδικά και χρησιμοποιούνται για να αποκτήσουμε μια ευρύτερη εικόνα των τρόπων χρήσης στην ιστοσελίδα μας. Ενδέχεται να μοιραστούμε τις μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τη χρήση των cookies με τους διαφημιστές μας και/ή τους επιχειρηματικούς μας εταίρους, προκειμένου να κάνουμε τον Ιστότοπό μας όσο το δυνατό περισσότερο φιλικό προς το χρήστη. Ακόμη, μερικοί από τους επιχειρηματικούς εταίρους μας (για παράδειγμα, διαφημιστές) χρησιμοποιούν cookies στην ιστοσελίδα μας. Δεν έχουμε καμία πρόσβαση ή έλεγχο σε αυτά τα cookies. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καλύπτει τη χρήση των cookies μόνο από το BeautyCorner.gr και δεν καλύπτει τη χρήση των cookies από οποιουσδήποτε διαφημιστές.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρείας σε Ιστότοπους στο διαδίκτυο.
Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας.
Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, εδώ.

ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΗΜΑΤΑ

Η alfa-exoplismos.gr αποτελεί το μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων και του συνόλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.alfa-exoplismos.gr. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας δεν μπορούν να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν (παρά μόνο για μη εμπορική χρήση) ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο. Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάστε μέσω του διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτής της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα της Ιστοσελίδας μας, δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Εταιρείας ή τρίτων. Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, οι ονομασίες προϊόντων, ανεξαρτήτως του εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή σύμβολα ή απεικονίσεις, αποτελούν σήματα της Εταιρείας ή τρίτων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση και/ή παραποίηση των σημάτων αυτών απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η alfa-exoplismos.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.alfa-exoplismos.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η ομάδα που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ώστε το www.alfa-exoplismos.gr και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα να περιέχουν όσο το δυνατόν πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες.
Δεν μπορούμε όμως να αποκλείσουμε τυχόν τεχνικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και δεν ευθυνόμαστε για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο e-shop. Οι φωτογραφίες των προϊόντων ενδέχεται να είναι ενδεικτικές.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δε σας καλύπτει η περιγραφή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να σας δώσουμε τις απαραίτητες διευκρινήσεις Οι προωθητικές ενέργειες που μπορεί να περιλαμβάνει κατά καιρούς η ιστοσελίδα μας είναι στην αποκλειστική μας ευχέρεια και κρίση τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τη χρονική διάρκεια ισχύος τους.
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τις τιμές όμως τέτοια τροποποίηση δε θα επηρεάζει τις παραγγελίες που έχουμε ήδη παραλάβει. Σημειώνουμε επίσης ότι η alfa-exoplismos.gr δύναται να μην εκπληρώσει παραγγελία, ακόμη και χωρίς αιτιολόγηση, επιστρέφοντας το τίμημα που ενδεχομένως να έχει εισπραχθεί.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ

Με χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος e-shop, www.alfa-exoplismos.gr, διενεργώντας μια online παραγγελία.
Τηλεφωνικώς καθημερινά από 08:30-16:30 Δευτέρα έως Παρασκευή.
Μέσω email στο info@alfa-exoplismos.gr

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Σε όλα μας τα προϊόντα υπάρχει η δυνατότητα να φτάσουν στον χώρο σας, με μεταφορική εταιρία ή με courier με την ανάλογη χρέωση ανάλογα τον όγκο και το βάρος. Όλες οι παραδόσεις γίνονται τις εργάσιμες μέρες (09:00 – 17:00) Δευτέρα έως Παρασκευή. Όλα τα προϊόντα μεταφέρονται με ευθύνη του πελάτη.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ/ΒΑΡΟΥΣ

Για βαριά προϊόντα συνιστάται αποστολή με μεταφορική εταιρεία κατόπιν μεταξύ μας συνεννόησης, όπου σε αυτήν την περίπτωση το κόστος είναι ανάλογο με τον όγκο και το βάρος του προϊόντος. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με μεταφορικές εταιρείες σε όλη την Ελλάδα προσπαθώντας να καλύψουμε ακόμα και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε.

ΠΛΗΡΩΜΗ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ σε μία από τις συνεργαζόμενες τράπεζες:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR85 0110 2900 0000 2907 4756 916

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR89 0171 1060 0061 0614 1068 550

ALPHA BANK: GR95 0140 2310 2310 0210 1168 560

EUROBANK: GR82 0260 1460 0007 8020 1019 786

Παρακαλούμε θερμά να αναφέρετε στην κατάθεση σας επαρκή αιτιολογία και αν είναι δυνατό να επικοινωνήσετε με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας μας ώστε να προχωρήσει η διεκπεραίωση της παραγγελίας σας το συντομότερο δυνατόν.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ

Για τις μεταφορές μέσω πρακτορείου επιλογής σας ισχύουν οι ώρες παράδοσης της εκάστοτε Μεταφορικής Εταιρείας. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για πιθανή ασυνέπεια των παραπάνω χρόνων παράδοσης, που οφείλεται όμως σε καθυστερήσεις του προμηθευτή οίκου ή σε άλλους εξωγενείς παράγοντες.

ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Για την αποφυγή της δικής σας ταλαιπωρίας θα σας συνιστούσαμε να προσέχετε κατά τη στιγμή παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση του πωλούμενου προϊόντος και το άθικτο της συσκευασίας του, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα, όπως εσφαλμένη αποστολή προϊόντος, σπασμένο προϊόν, ελλιπή εξαρτήματα, κλπ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Η εταιρία μας, σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει, από την οθόνη του υπολογιστή σας, γρήγορα και εύκολα. Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, πολλά από τα προϊόντα, τα προμηθευόμαστε από μια ευρεία γκάμα προμηθευτών είτε εγχώριων είτε διεθνών την στιγμή της παραγγελίας σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προϊόντα αποστέλλονται κατευθείαν στον τελικό καταναλωτή, οπότε τυχόν λάθη σε φωτογραφίες και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν δεσμεύουν την εταιρία μας γιατί δεν μπορούμε να αποκλείσουμε βελτιώσεις ή αλλαγές στην παραγωγή.

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται στην εταιρία ή στους προμηθευτές/συνεργάτες, με σκοπό την εκ νέου αποστολή της ορθής παραγγελίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την διαδικασία είναι η ύπαρξη υπογεγραμμένης, από τον πελάτη, φόρμα παραγγελίας της εταιρίας μας, η οποία θα αποδεικνύει την ασυμφωνία παραγγελίας-παράδοσης. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι άθικτη. Τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα με έγγραφα (Δελτίο Αποστολής).

Σε περίπτωση μη ορθής λειτουργίας του προϊόντος, κατόπιν συνεννόησης με την αντιπροσωπεία, είτε αποστέλλεται κλιμάκιο για αποκατάσταση της βλάβης, είτε αποστέλλεται το ίδιο το προϊόν στο χώρο του προμηθευτή-εισαγωγέα για αποκατάσταση της βλάβης.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η άμεση επικοινωνία με το προσωπικό της εταιρίας μας σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 3 ημερολογιακών ημερών μετά την έκδοση του δελτίου αποστολής ή τιμολογίου.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ακύρωση παραγγελίας γίνεται εντός της ιδίας ημέρας της παραγγελίας, τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail , με τα στοιχεία σας και τον αριθμό παραγγελίας.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Η alfa-exoplismos, σε συνεργασία με τις εισαγωγικές εταιρίες, εγγυάται στον αγοραστή του προϊόντος ότι αυτό δεν παρουσιάζει ελάττωμα οφειλόμενο στα υλικά που το αποτελούν ή στην εργασία συναρμολόγησής του. Τα προϊόντα καλύπτονται με εγγύηση ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς τους. Η εγγύηση παρέχεται από την εκάστοτε εταιρία που εισάγει το προϊόν, με τους αντίστοχους όρους και προϋποθέσεις που αυτή θέτει.

Πότε δεν ισχύει η εγγύηση:

Κακή, υπερβολική ή υπέρμετρη χρήση, πλημμελή συντήρηση
Κακή σύνδεση / συνδεσμολογία, σύνδεση χωρίς γείωση
Τυχαία καταστροφή, αμέλεια ή άγνοια, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας, διάβρωση ή βλάβη κατά την μεταφορά.
Βλάβες προερχόμενες από μεταβολές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και αερίου
Αν έχει γίνει μετατροπή ή επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείo
Αν ο αριθμός κατασκευής (serial number) ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αλλαχθεί ή αφαιρεθεί
Δεν καλύπτονται γυάλινα ή ελαστικά μέρη, λαμπτήρες, λυχνίες, φίλτρα, αντιστάσεις και μοτερ
Δεν καλύπτονται τα ηλεκτρονικά μέρη των συσκευών εφόσον ή βλάβη οφείλεται σε αυξομειώσης τάσεως δικτύου, έλλειψη φάσεως για την αποφυγή των οποίων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τον αγοραστή

ΤΙΜΕΣ / ΦΠΑ

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Μεταφορικά έξοδα ΔΕ συμπεριλαμβάνονται .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Δεν παρέχεται εργασία.