Όρθια Βιτρίνα Κατάψυξη Μονή Klimasan-Metalfrio VF372 WOK

vf372-wok-klimasan-metalfrio