Όρθια Βιτρίνα Κατάψυξη Μονή Isa Tornado S40 TB

tornado-s-40tb-isa