Όρθια Βιτρίνα Κατάψυξη Διπλή Isa Tornado V100 TB-TB

v100-tb-tb-isa