Πλυντήριο (50x50) Silanos N800LX (PD/PB) M230

a800lx