Όρθια Βιτρίνα Κατάψυξη-Συντήρηση (426Lt) Μονή Tensai CVL 70PV

tensai_clv70pv