Όρθια Βιτρίνα Κατάψυξη-Συντήρηση (912Lt) Διπλή Tensai CVL 120PV

tensai-cvl120pv